رو سفیدی سنگ پای قزوین در مقابل اعتماد به نفس بعضی اقایون.


یعنی اعتماد به نفس بعضی از این اقایون من را مجنون میکنه.

چند ساله یعنی بیشتر از 7 ساله این اقا اس ام اس میده جواب نمیگیره. تلفن میزنه گوشی را بر نمیدارم. شعر عاشقانه اس ام اس میکنه. خوب سر تنشو میشورم. حالش جا بیاد.

کم ادمی هم نیست . برای خودش کب کبه ودب دیه ای هم داره.

دور  جدید اس ام اس ها ی با شعر های عاشقانه  هشت نه ماهی شروع شده.  زیر سیبیل رد کردم. ادعا کرد اشعار خودشه  به خاطر عشق من  شعر میگه !!!

بعد نوشتم مثل شعر های بند تنبونی میمونه برو کلاس شعر البته نصیحت خوبی بود ولی فکر کن به استاد دانشگاه بگی برو کلاس شعر از یکی چیزی یاد بگیر.

دو سه هفته پیش اس ام اس داد  : سالم رسیدم ایران  شکر خدا

من :0   واقعا چقدر برام مهم بود. چه خبر مسرت بخشی.  ذوق مرگ شدم مردم!!

بعد زنگ زد غفلتا شماره را ندیدم جواب دادم. خوب هم سر تنشو شستم از عشق وعاشقی مخ زنی خواست بگه گفتم اینها مال روزگار ما نیست. کسی از این اعتقاد ها نداره همش حالی بندی.

دوباره زنگ زد جواب ندادم اس ام اس داد جواب ندادم. صد رحمت به سنگ پای قزوین. یعنی واقعا براووووو     رو ! یعنی روزی چند نوبت.

امروز باز صدای اس ام اس امد . یک نگاهی انداختم یکی هم مال این بود. معمولا اصلا باز نمی کنم بخونم حوصله پنگلیش خوندن ندارم. نویسنده هم که این باشه مزید برعلت.

دقیقا مال این باز شد. نوشته بود می خوام ببینمت . البته  من میام پیشت!!!

شاید سه دقیقه متعجب بودم با دهان باز باورم نمیشد چی خوندم لابد فکر کرده ذوق مرگ هم شدم.

هرچی فکر کردم چی جواب بدم. چیزی که دلم خنک شه پیدا نکردم. جواب ندادم.

یعنی حد اقل نکرده بود مثلا لابی فلان هتل را برای دیدن معین کنه. میام پیشت!!! عنتر  مثلا انگار واقعا فکر کرده من معشوقه اش هستم. الان از این وقت دادنش غش می کنم. بوزینه. یا مثلا هزار بار من پذیرفتمش و بهش التماس کردم الان داره مژده بهم میده .

اقا سلبریتی هستند همه دانشجو هاشون منتظر هستن مچ ایشون را بگیرند قرار کافی شاپ رستوران نمیگذارند.

واقعا چه اعتماد به نفس های خفنی دارند این اقایون. زنشون را دارند. زندگیشون را دارند  دوست دخترشون را دارند. فکر می کنند هر وقت هم اراده کنند هرکی را خواستن میتوانن دادشته باشن. بعد اب هم توی دل زندگیشون نباید تکون بخوره. ابرو شون هم حفظ بشه. حالا من چند بار جواب سلامت را بابت احترام دادم.  خبری نشده که.

رو دادیم ما زنها به مرد ها. بابت زن بودنمان باید بهشون حق حساب بدیم. چون منت میگذارن ما را می پسندند. خیلی عصبانیم می دانم. تو این گیر دار فکر کن. بیماری دخترک و برنامه عمل جراحیش. تب لرز سرما خوردگی خفن خودم. و امروز ضربه خوردن پام  نمی دان این را کجای دلم جا بدم.

Advertisements