جو گیری


حالا که یک هواپیمای جاسوسی امریکایی که دو هفته پیش در غرب افغانستان گم شده بود سر از شرق ایران دراورده. و شده پیرهن عثمان نقشی جو گیر هم تصمیم گرفت یه زنگی به ارتباطات قویش بزنه وته وتوی این سناریو تازه را دراره.
هواییما را باند پیچ و نصفه نیمه تو تلوزیون نشان دادند. من تا حالا نمی دونستم که هوا پیمای سقوط کرده این همه سالمه هرچند سر ریختش بیشتر به کایت میخورد تا هواپیما. البته زیاد هم گندش نکنید این اون هواپیما جاسوسیه نیست که میگن باهاش رهبر القاعده و بعضی جاهای دیگه () !! را زدن.
احتمالا این هواپیمای بدون سرنشین روی افغانستان هوا شناسی میکرده دوتا افسر افغان را خریدن برای دستکاری کردن کامپیوتر هدایت کننده هواپیما . یا دوشنبه را اجیر کردن در مقابل مبالغی رفته کنترل از راه دور هواپیما را کف زده اورده.
اگر هدف ضد هوایی قرار گرفته بود که باید لتپار وتکه تکه بود. اینقدر هم ای کیوشون بالاست که دورشو بیرق امریکا پیچیدن خوشگلش کنند کسی نفهمه این چی به چیه ملت هم که طبق معمول خر.
البته باعث افتخار هر ایرانی میتونه باشه که ایران از نظر نرم افزار اینقدر قوی شده باشه که با اتصال به مرکز کنترل هواپیما بتونه مسیرش را تغییر بده و به سمت ایران هدایتش کنه ودر صحت وسلامتی در پهنه ایران فرود بیاد.
خدا را شکر که هواپیما بدونه سر نشین بوده وگرنه میگفتند خلبانش مسلمان شده بود به ایران پناهنده شد تقاضای عفو و سیتیزن شیپی ایرانی کرد. هواپیما را اورده ایران منتظره برای کامل شدن مسلمانی ختنه شه لنگشم دستشه.
فقط کم مانده بلوزدامن تن هواپیما کنند

Advertisements