کلیپ عروسی


تو تی وی نه با اینتر نت کلیپ عروسی اندی را دیدم دلم خواست اونجا باشم هرچند دامادش زشت بود اما خوب چه خواننده های ایرانی شیکی با فراک و دم دستگاه ولباس شب واین حرفها منم که عشق مراسم . خلاصه من نبودم حیلی حیف بود. نه اینکه تمام عمرم تو یک همچین مراسمی ولو بودم. برا اون.
ای چققققققققددددددددر
ای دیر رسیدی همه عمر. * دیالوگ فیلم سوته دلان *
پیر شدیم حسرت به دلمان ماند یک کت دامن بپوشیم بریم خیابون.

Advertisements