مصیبت تکنولوژی


یکی از درد سر های نت و تکنولوژی اینه که تو فرهنگ خودت زندگی می کنی تو کشور خودت روسم خودت. و بعد برای دوستهای فرنگی که تو نت داری ایام عزا داری ماه محرم را توضیح بدی. از اون طرف هم هی یارو یگه خوبی تو؟ کجا رفتی؟
این مصبیت های فرنگی هم هرچی روز مهم دارن مرده شور ریختشون را ببره جشنه
و عید. بی لیاقت ها یه جمعه طولانی دارند که برای روزی که مسیح مصلوب شد. و بعدش بی جنبه ها فوری عید پاک میگیرن که مسیح برگشت. یه عزا داری هم دل سیر نمیکنند دلشون واشه. خاک هر دو عالم مادی ومعنوی بر سرشون دیدین سر خاکشون گریه زاری نمی کنن. بعد قبرستوناشون هم قبرستون نیست پارک ملته هیچ خوف نداره یه کم حساب اون دنیا دستشون بیاد.

Advertisements