امام حسین وهمراه اول.


بعد از عاشورای 88 کلا نه به دیلی مظلومیت شیعه وامام حسین و نه به دلیل ظلم یزید وخانواده به دلایل شخص که نمیتوانم فراموش کنم، حال وحوصله کارنوال عاشورا ندارم.
تو این گیر ودار مردم اهل ایمان به امام حسین ونذر ونذورات روز افزون و بالاتر قرار گرفتن سلسه مراتب فریاد رسی امام حسین از فریاد رسی پروردگار و حضرت محمد . به غیر از ضایع شدن مقادیر زیادی مواد غذایی در جویها و خیابانها. و غذا رسانی به موش های چاق وچله ابراه ها یک اتفاق جدید دیگه هم افتاده. اینکه عاشورایی ها مثل اینکه از طریق تلفن همراه هم اجابت دعا میکنند. به این شکل که همراه اول یا دوم یا سوم یک اس ام اس میفرسته واز گیرنده می خواد سلسه را قطع نکنه و به شش نفر دیگر بفرسته. با این حساب یک مبلغ اساسی به حساب مخابرات واریز میشه . این تصاعد هندسی به سرعت ایران را فتح میکنه. سر انهایی که تلفن همراه ندارند بی کلاه میماند از اجابت ارزو ودعاشون. جون وارد این زنجیره نمیشن. با این حساب عاشورایی های صحرای کربلا هم بین فقیر وغنی در مورد اجابت ارزو فرق میگذارند.
خرافات وتکنولوژی را وارد دین و مقدسات تا سر حد امکان نکنید . همان ختم کننده این سلسه باشید بهتر است . نترسید امام حسین واهل بیت به شما اسیب نمی رسانند. ایمانتان برای قلبتان . همه اهل یک فرقه ایم . از یک ریشه ایم. لازم نیست با فرستادن این گونه اس ام اس ها وایمیل ها ایمانمان و بیشتر اهل بیت بودنمان را به رخ دیگران بکشیم.
نذری ها را تو را خدا خوب بپزید . مواد خوب استفاده کنید قابل خوردن باشه. نصیب موش های جوب نشه.
به اندازه مصرف نذری بگیرید. و اضافه ان را جایی برای پرنده ها بریزید. هوا هم سرد است و غذا برای پرنده ها کمیاب.
مهمترین قسمت ظرفهای یک بار مصرفی است که این روزها مد شده. بعد عاشورا شهر پر است از ظرف یک بار مصرف . و زحمت مضاعف کارگران شهر داری برای جمع اوریه این مابقی کار نوال بزرگ کشور. به فکر انها هم باشیم.
ایمد وارم به جوانهای غیور ایرانی دختر ها و پسر ها که به خاطر این دهه راحت تر میتوانند تا پاسی از شب دور هم جمع باشند خوش بگذرد. امام حسین از این یکی ختما شاد میشوند که نامشان باعث یک پارچگی و دور همی و گذراندن ایامی به خوش حالی است.
دعایتان مستجاب .

Advertisements

یک دیدگاه برای ”امام حسین وهمراه اول.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.