این محرم بود که قیمه را زنده نگهداشت


یک اس ام اس برام امده از یک حاج اقایی ! ازش برای ساخت طلای دست دوم میخرم. قضاوتش در مورد من از رفتارش پیدا بود. بعد یک روز یک حرفی زد منم موقعیت شناس به زبان خودش حرف زدم . دوتا ایه قران در جا براش خواندم و تفسیر کردم. به قیافه حجاب وا رفته ام نمیامد قران بلد بودن. هنری که باشی فک میکن که … خیلی فکر ها میکنن. با معیار های خودشون من که نمیتوانم افکار ملت را کنترل کنم. مهم نیست در باره هنری چی فکر میکنن درسته یا غلط. هرکسی روش خودش را داره.
هان اس ام اسه دا شت یادم میرفت داشته باشید سطح دغدغه و دلیل امرزش و مصون بودنشان از دست ابلیس.
روزیکه الفبای انالعبد نوشتیم
گفتیم که ما نوکر اقای بهشتیم
یک پیراهن مشکی ویک بیرق روضه
بانی شد و ما بنده ابلیس نگشتیم.
التماس دعا
داشته باشید پیرهن مشکیه را اول محرم می پوشن اخر صفر میاندازن سبد رخت چرکها برای شستشو. خدا رخم کرده محرم زمستونه امسال.

Advertisements