برادر  سردار

برای هم اوردن سر وته انفجار روز شنبه چرا  هرچی به ذهنتون میرسه فی البداهه میگین.  توضیح بده به مردم که نیستیم نبودین نخواهید بود. حد اقل بگین اسرار نظامی فاش نمیکنیم.

والله بگین پای دود ودم بودین پیک نیکی منفجر شد مردم بیشتر باورشون میشه.

اخر دنیا چطور به ارتش  کشوری که موشک بالستیک  را توی  یک زاغه  بزرگ ومهم مهمات امتحان میکنه اعتماد کنه.

یعنی ارتش ایران دم دست ترین نکات ایمنی را رعایت نمیکنه. بعد به این میگن رشادت .  رشادتی که نتیجه اش هم شهادت است حتما.

Advertisements