دست به دست هم دهیم به مهر.


در پاسخ به فراخوان وبلاگ نویسان
شاید تنها کاری که برای جلو گیری از وقوع جنگ از دست من بر بیاید نوشتن همین چند خط است.
برای ملت ایران جنگ یک اجحاف دوباره است. ملت ایران جنگ طلب نیست.
به ما حمله نکنید.

Advertisements