فصل ها هم فهمیدن.


فصل ها هم فهمیدن تو ایران هرکی هرچیه. یا هرکی هرکیه. اینجوری شده که .هرکدومشون هر وقت خواستن میان کاری به کار گردش زمین ندارن. تابستون زور از هم زیاد تره هم زودتر میاد هم دیرتر میره. بهار حق زمستون را میخوره برای همین به کوری چشم شاه زمستون هم بهار میشه.!!
اما تا حالا سابقه نداشت زمستون حق پاییز را بخوره. معلوم شد زمستون هم مثل قدیما زورش زیاد شده.
اما جناب زمستون وقتی میخوای بیای با پاییز هماهنگ کن. درختها برگ زیاد داشتن برف نشست روشون خیلی هاشون شکستند. می دونی گاهی به اندازه عمر یکی از ما ادم ها وقت لازمه که یک درخت درخت شه.

Advertisements