بازی انلاین


این روزها برای اینکه فکر نکنم پوکر بازی میکنم چون یه دقیقه که غافل شی میبازی شیش دنگت باید به بازی باشه.
تامی از ولز شدیدا ادم را به حرف میکشه. یک سوال هایی میکنه. مثل خر وا میمانی تو جوابش. همون جواب فارسیش را هم نمیتونی بدی انگلیسی سرت را بخوره. فقط کم مانده بحث انرژی هسته ای حق مسلم ماست را هم بپرسه. یا طرز کار سانتریفوژ. فک کنم اینها فهمیدن دختر بچه های ما تو زیر زمین انرژی هسته ای تولید میکنند. !!
خلاصه با یه موشه *موسی به زبان عبری*داشتم حرف میزدم از سرزمین اشغالی!! پرسید از کجایی نوشتم ایران نوشت اوخ اوه اوه ایران؟ گفتم بلی اوه اوه اوه ایران.
گفت ایران نت داره؟
گفتم نه من الان با شتر کانکت شدم. ایکبیری.
نه به خاطر موشه بودنش ها. با اون ریش بی سیبیلش. به خاطر اینکه فرق دولت وملت را نمیفهمه. یکی از بهترین دوستای قدیمی من یهودی بود خیلی هم دختر خوبی بود. البته ایران را ترک کرد.
یعنی تا کی ادم قادره بازی کنه. اعتراف میکنم الوده ومعتاد شدم به پوکر انلاین. البته برای تقویت زبان انگلیسی!

Advertisements