دسته گل اقا لری . روزی که گودر مرد. اولین روز از یازدهمین ماه از یازدهمین سال بود.


این اقا لری لر نیست رسما اما ای کاش لر بود. خیلی بهتر بود.
اقا لری امروز رسما گودری ها ریخت تو پلاس. اگر از قبل عضو پلاس بوده باشید با یک سری ادم غریبه رو برو میشوید که اون وسط دارن ناله می کنند. گیج شدن. همدیگر را گم کردن. و استفاده از امکانات را بلد نیستن.
این مردم فید خوان که ادبیات خاص خودشان را دارند اول یه کمی به نظر عجیب میایند. اما بعد می بینید که از فرهنگ بالایی بر خوردارند. به کسی کار ندارند. همدیگر را نمی چزونند و فحش براشون حرف زشت محسوب نمیشه. اصلا یه سری از فحش ها تو گودر معنی دیگه ای داره.
وطبعا این داستان شاید برای پلاس نشینان بخصوص قشر ارزشی ان خوش ایند نباشه. چون این جماعت به راحتی عکسهای خلاف شرع شیر میکنند. چون اصلا براشون فرقی نمیکنه . گودری ها نوع تکامل یافته ای از بشر هستند که با دیدن عکسهای پرنو با خواندن مطالب مسئله دار مشکلی ندارند. دهنشان اب نمیافته و به گناه نمیافتند. اختمالا حدود 5 سال گودر نشینی انها را سرد مزاج کرده.
این قوم سرگردان فید خوان که در پلاس که هم اینک دنبال دوست واشنا های خودشان میگردند. هم اکنون به شدت عزادار گوگل هستند.
این قوم فید خوان نوعا مینیمال نویس هستند. تفاوت انها با وبلاگ نویس ها را میتوان در کمتر بودن غرورشان و نداشتن خود بزرگ بینی دسته بندی کرد.
پلاس هم حسابی به هم ریخته فک نکنم امشب لری بتوانه بخوابه. با این هرج و مرج.
مشکل نقشی در پلاس را میتوان بیشتر در دسته بندی نکردن حلقه ها جستجو کرد. زیرا با ادقام گودر وپلاس . مطالب سیاسی و ادبی و دسته بندی ها قبلی نقشی همه به هم ریخته و مدتی طول میکشد تا این به هم ریختگی سامان بگیرد.

Advertisements