خدا و باران و هوای دونفره


میگن وقتی تهران یک هفته باران بباره یعنی خدا عاشق شده داره شعر میگه.
میگن هوای بارونی دونفره است.
این ها را یک نفره ها میگن. حتی یکی از دونفره ها نیامده توضیح بده تو هوای دونفره ملت چی کار میکنند.شاید اون بنده خدا ها حال خاصی ندارن. داریم حسرت الکی میخوریم.
والله با این نوناشون!

Advertisements