این بچه ها چه بر سر ادم میاورند.


یه هفته است که ته تغاری دندان درد داره. یه هفته است  یه هفته که نه از اون روزی که دندانش با آدامس ور آمد دارم اصرار میکنم بیا بریم دکتر. پدرش زنگ زد که این دختره دندانش درد میکنه چرا نبردیش دکتر.و ….. وغیره های پشتش!!مصداق خشونت بر علیه زنان!!

دیروز گفت فردا برام وقت بگیر امروز نه. امروز میگه دندان دردم خوب شد.  میگه مامان  نگی  به دکترچند سالمه ها بگو 16 ساله.!!

میگم  چرا؟

میگه اگر داد کشیدم خجالت نکشم. قیافه اش 16 سال که سهله  دوازده ساله نشون میده.!

واقعا هم  دندان دردش خوب شده بود. میگه  نمی خواد بریم دکتر.

خرکشون بردمش دکتر. دندان به عصب رسیده بود. دندان سه ریشه. نصفش را عصب کشی کرد. بقیه اش ماند پس فردا. رنگش سفید شده بود. لباش سفید از درد نه ها از ترس.  امدیم بیرون میگه دکتر جایزه نمیده!!! رو که نیست …قزوین رفتن پر روش کرده. دانشجوی باراجین قزوین است.

رفتیم نسخه شو بگیریم میگم خوب جایزه لاک میخوای بردار. میگه نه ! بریم پاساژ. راه نمی تونه بره قیلی ویلی میخوره.

مخ من را به باد داد . 50 تا مغازه رفت . شیره مالید سرم بلاخره یه پالتو گذاشت رو دستم. مبارکش باشه. اینم جایزه .

یه شلوار هم مجبورم کرد بخرم.   فروشنده سایز 44 شلوار داده نمیدونم چی فکر کرده بود.  سه بار مسافت توان فرسای اتاق پرو تا فروشنده را رفته شلوار را یه سایز کوچیک کنه.

دفعه اخر گفت ندارن. ! گفتم خوب نمی خوام. ادم شلوار اندازه میخره . بخرم صب کنم بزرگ شم بپوشم. ؟ نمی شه که !  بلاخره یه سایز 40 پیدا کرده اورده.

اما شلوارش خوش ترکیبه  دوستش دارم.

فردا جواب ام ار ای ته تغاری را میدن. امیدوارم داستان تازه ای نداشته باشه. امروز که خوب بود. راه رفتنش مشکل نداشت.مشکل دیگه ای هم نداشت.

نصف موهام که سر مریضیش چند سال پیش سفید شد. فک کنم از دوهفته پیش تا  وقتی دکتر جواب ام ار ای را ببینه بقیه موهام هم سفید شده.

 

Advertisements