ای گودر گودر


نه خوشم امد برا گودر بیشتر از استیو جابز و اون دختره اسمش چی بود ؟ اهان نهال عزاداری گرفتین . گودری های عزیز بقای عمر شما !
حیف که گودر عکس نداره عکس پروفایلمان را عکس گودر بذاریم.

Advertisements