مرگ پایان کبوتر نیست


با نهایت تاثر و تاسف
گلی از گلهای باغ زندگی جاویدان نا جوان مردانه پر پر شد.
درگذشت جانگداز معمر قذافی دیکتاتور لیبی را بلاخره به اطلاع عموم دیکتاتوران منطقه می رساند.
عزاییل از ابادی قطعه هنرمندان دست کشید و باب تازه ای در تاریخ را گشود.
یک دیکتاتور دیگر ابتدا به پایان سلام کرد و بعد چون رو نبود سنگ پای قزوین بود دست در دست عزراییل گذاشت. باشد تا عبرتی باشد برای اهل دنیا.

Advertisements