بیست آفرین.


یک بیست افرین به من بدین.  اولش

پسر که تو پست قبلی نوشتم. سرش را می چسباند به زمین. قم حقوق می خوانه احتمالا طلبه است . اگر جمهوری اسلامی تا وقت به نتیجه رسیدن درس و حوزه اش و به ثمر رسیدن خودش پا برجا باشه لابد اینده درخشانی داره.!!

دختر ها بشتابید بشتابید. تو نوبت وایسین برای به ثمر رسیدن یه عمامه ای پ….. ه دیگر.  باشد که ضوهر وکیل و وزیر گیرتان بیاد!این از اوناش میشه.!انگشتر عقیق هم دستشه. یعنی از این سن به خرافات پا یبنده.!

Advertisements