لعنت به دهانی که بی موقع باز شود


اگر این اقایان محترم توانستند دست از رجز خوانی بردارند.جان سالم به در برده ایم.
طائب: اگر نیاز باشد خود ملک عبدالله را ترور میکنیم.مورچه چیه که کله پاچه اش باشه.
هم بستگی نیوز: اگر لازم باشد یک شبه نیروهای نظامی مان نام کثیف ال سعودی را از سرزمین مقدس حجاز پاک می کنیم.!
برادر من این چه تیتری است که انتخاب کرده اید. انگار هیچ کس مسئول سخنان خودش نیست.اینا زن های ایرانی نیستند ها.ال سعودی هستند.
همانطور که کربلا را ازاد کردید و صدام را یک شبه زیر و رو کردید!!
برادر ها تخته نرد نیست که رجز میخوانید. سیاست است.هر کلمه اش حساب کتاب دارد.عواقب دارد. قانون دارد.
این همون ال سعودی که خانم هاتو ن از صبح کله سحر میفرستین بانک ملی حواله حج بخرن دوسال دیگه تو قرعه کشی اسمشون دراد.اگر راست میگین حاجی نفرسیتین مکه وکرور کرور پول به جیبهای همین ال سعود روانه نکنید.

Advertisements