اینقدر این جمعه اون جمعه کردی که….


شاید این جمعه ال سعود برزگترشو برامون بیاره.

داستان نقشه ترور یک سیاستمدار دست دوم از خاندان ال سعود راست یا دروغ ،سناریو است که چیده شده.
و این به ان معناست که ال سعود از دخالتهای ایران در کشورهای منطقه احساس خطر کرده.
واین اصلا جای شوخی نداره. جنگ کویت را یاد اوری میکند.
خط ونشان کشیدن وشعار دادن محکوم کردن دردی را دوا نمی کند.
فقط بایدامید شت که که سیاستمداران اقدامات دیپلماسی مناسبی را ارائه کنند.

Advertisements